சேமமுற வேண்டுமெனில் தெருவெல்லாம் தமிழ் முழக்கம் செழிக்கச்செய்வீர்

திங்கள், ஜூலை 23, 2012

ஆசைப்பட்டாம்பூச்சிகள்
காலத்தின் வாசலில் நொடியில்
கலைந்து போகும் கோலம்
வாழ்க்கை என்பதறிந்தும்
மனவெளியெங்கும் அலைந்து திரிகிறது
ஆசைப் பட்டாம்பூச்சிகள்.

புள்ளியாய் உருவாகி, புழுவாய் வளர்ந்து
பட்டாம்பூச்சியாய் சிறகு விரித்த அவற்றிற்கு,
கனவுகளும், கற்பனைகளும் வண்ணம் கொடுக்க
எது பற்றியும் பிரக்ஞை இன்றி
பேராசைப் பட்டாம் பூச்சி தன் அசுரச்சிறகை விரிக்கும்.

தேனெடுக்கும் குழல்களில் தீ எடுத்து
நம் தோட்டப்பூக்களையும் பற்ற வைக்கும்.
சமயத்தில் கூடுகளும் பொசுங்கிப்போகும்.
ஆசைகள் கைகூடும் போதில்,
வேட்கை குறைய
வேறொரு புள்ளி.

நுகர்வுக்கலாச்சாரமே வாழ்க்கையாய்
நாட்கள் நகர்ந்து கொண்டிருக்க,
வெறுமையாய் தீர்ந்து கொண்டிருக்கிறது பெண் சக்தி
விளம்பர வலைவிரித்து வேட்டையாடுகிறது
வியாபார யுக்தி.
தேவைகளுக்கும், உடமைகளுக்கும் பாரம் சுமந்து
வாமனராகிப் போன விஸ்வரூபிகள்.

காலத்தின் வாசலில் நொடியில்
கலைந்து போகும் கோலம்
வாழ்க்கை என்பதறிந்தும்
மனவெளியெங்கும் அலைந்து திரிகிறது
அசுரச்சிறகு கொண்ட ஆசைப்பட்டாம்பூச்சிகள்