சேமமுற வேண்டுமெனில் தெருவெல்லாம் தமிழ் முழக்கம் செழிக்கச்செய்வீர்

வெள்ளி, நவம்பர் 20, 2009

முகமூடிகள்

முகமூடிகள்

முகமூடிகள் தயாராய் இருக்கிறது விதம்விதமாய்...
முன்னால் சிரித்து
பின்னால் வெறிக்கும் தோழிகளுக்கென
சகோதரி என்று சொல்லி
தவறாய்ப் பார்க்கும் அன்பர்களுக்கென
நெருக்கமானவர்களுக்கு மட்டும்  சகாயம் செய்யும்
நெறி தவறும் மேலதிகாரிகளுக்கென
நம் உதவி பெற்ற காலம் போய்
நமக்குதவி பெரும் நெருக்கடி நேரங்களில்
நாசுக்காய் கடந்து போகும் உறவுகளுக்கென
நாலு பேருக்கு மத்தியில்
நம் இல்லாமை, இயலாமைகளை
சாடையாய் விமர்சிக்கும்
அக்கம்,பக்கத்தார்க்கென
அனைவருக்கும் தயாராய் இருக்கிறது
அழகான புன்னகை முகமூடிகள்
ஊரெல்லாம் சிரித்துவிட்டு
இல்லம் வந்ததும் எரிந்து விழுகிறாய்!
குற்றம் சொல்லும் குடும்பதாரிடம் எப்படிச்சொல்வது?
உங்களிடம் மட்டும் தான்
உண்மையாய் இருக்கிறேன் என்று.