சேமமுற வேண்டுமெனில் தெருவெல்லாம் தமிழ் முழக்கம் செழிக்கச்செய்வீர்

சனி, நவம்பர் 21, 2009

நகர வாழ்க்கை

நகரத்திற்குச்சென்றால்

வசதியான

வாழ்க்கை வசப்படும் என்றார்கள்சாதிக்கத்துடிப்பவர்களுக்கோ

சந்தேகமே இல்லை

வானமே எல்லை என்றார்கள்என்

மூளையைச்சுரண்டி

பழையனக் கழித்து

புதியனப்புகுத்தி விட்டர்கள்வந்த பின் தான் தெரிந்தது

வசதிகள் வசப்பட்டது

வாழ்க்கை தொலைந்து போனது.

0 கருத்துகள்: